Asna Nizam
Asna Nizam

Rakshadhikari

Devananda M S
Devananda M S

Rakshadhikari

Nanda Pramod
Nanda Pramod

Rakshadhikari

Daksh Dharmik
Daksh Dharmik

Media Convener

Janvi Muraleedharan
Janvi Muraleedharan

Media Convener

Souparnika Saju
Souparnika Saju

Joint Secretory

Saiga Shejish
Saiga Shejish

Joint Secretory

Ashfiya Anwar
Ashfiya Anwar

Charity President

Anugraha Vinayakumar
Anugraha Vinayakumar

Program Co-ordinater

Jahana Firin
Jahana Firin

Program Director